โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา

  1. ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
  2. ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
  3. ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล อาคาร 3 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566 (ในเวลาราชการ)

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร