โรงพยาบาลบัวใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่ว โรงพยาบาลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 15-29 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ