โรงพยาบาลบรบือ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบรบือ ตั้งแต่วันที่ 18 – 25 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 12.00-13.00 น. หยุดพักกลางวัน)