สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเรือ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเรือ เลขที่ 52 หมู่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ในวัน เวลาราชการ ช่วงเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ)