สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ