กองพลทหารม้าที่ 3 รับสมัครนายทหารประทวน 2 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันเวลาราชการ ณ กองบัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น