มณฑลทหารบกที่ 19 รับสมัครนายทหารประทวน 3 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 0800 – 1600 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 19 ค่ายสุรสิงหนาท อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว