สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ บึงกาฬ ชั้น 1 เลขที่ 493 หมู่ 1 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 10-16 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ