โรงพยาบาลนครพนม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนครพนม ตั้งแต่วันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น.)