ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการ 2 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2565

  • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานฟาร์มมหาวิทยาลัย
  • สมัครทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งเอกสารมาที่ ฟาร์มมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000 โดยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นเกณฑ์ ฝากข้อมูลการสมัคร ได้ที่ E-mail : phattranit.wa@sut.ac.th