สพป.ขอนแก่น เขต 5 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 8 – 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น