โรงพยาบาลโพนทราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

ผู้สนใจติดต่อและขอยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโพนทราย อ.โพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ในวันราชการ หรือสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 043 595073 ต่อ 130