โรงพยาบาลค่ายสุรนารี รับสมัครพนักงานราชการ 28 อัตรา

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ (0830 – 1600 นาฬิกา) ณ แผนกธุรการและกำลังพล กองอำนวยการ ชั้น 2 อาคารสุรนารี โรงพยาบาลค่ายสุรนารี