โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ อาคารสำนักงานโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 6-20 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 044-801121 (โรงเรียนบ้านลาดใหญ่) 062-171883 (ผอ.ต่อศักดิ์ บุญเพลิง)