โรงพยาบาลปากช่องนานา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 29 อัตรา

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคาร 100ปี สธ. โรงพยาบาลปากช่องนานา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0 44 313 870 ต่อ 404, 416