ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน 5 ตำแหน่ง

ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ โทรศัพท์ 0 4249 0542 ตั้งแต่วันที่ 7-14 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ