กศน.อำเภอน้ำโสม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐาน จำนวน 1 ชุด ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2565 ณ ห้องอำนวยการ กศน.อำเภอน้ำโสม ในวันและเวลาราชการ กศน.อำเภอน้ำโสม ภาคเช้า 08.30 น. – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลาตก.00 – 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียด โทร 042-287227 และโทร 095 – 6513506