มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 18 อัตรา

วันดําเนินการ 6 – 8 ตุลาคม 2564 รับสมัครแบบออนไลน์เท่านั้น โดยผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://1t1U.snru.ac.th https://1t1u.snru.ac.th/