โรงพยาบาลชุมแพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 9 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 มกราคม พ.ศ. 2565 เฉพาะวันทำการเวลา 08.30 – 16.30 น. (หยุดพักกลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น.) ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 4 โรงพยาบาลชุมแพ