สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)