สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 3 อัตรา

ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบแข่งขัน สมัครผ่านระบบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13-24 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
1) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าทำงาน ได้ที่ https://urlth.me/jzgwB https://urlth.me/jzgwB
2) ชำระค่าธรรมเนียม เลขที่บัญชี 678-7-92459-3 ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีค่าบำรุง สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ภายในวันที่ 13 – 24 ธันวาคม 2564
3) ส่งใบสมัคร เอกสารหลักฐานที่แนบในการสมัครงาน และหลักฐานการโอนเงินโดยการสแกนเป็นไฟล์ PDF ได้ที่ E-mail : unisearch.rmuti@gmail.com ภายในระหว่างวันที่ 13 – 24 ธันวาคม 2564 (เท่านั้น) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 100 บาท ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์ 0634695748