สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน 8 อัตรา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ชื่อตําแหน่ง ครูผู้สอน จํานวน 8 อัตรา กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก

  1. ประถมศึกษา จํานวน 1 อัตรา
  2. ปฐมวัย จํานวน 1 อัตรา
  3. ภาษาไทย จํานวน 1 อัตรา
  4. คณิตศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา
  5. ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา
  6. สังคมศึกษา จํานวน 1 อัตรา
  7. วิทยาศาสตร์ทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
  8. คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา
    อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะรับสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบ สมัครด้วยตนเองที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ