สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ 346 หมู่ 20 ถนนคชสาร ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ 044 – 512700 ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)