โรงพยาบาลชัยภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 35 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลอาคารอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 12 – 21 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร 0 4483-7100-3 ต่อ 2317