มณฑลทหารบกที่ 21 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ 8 อัตรา

การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 13 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 นาฬิกา ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 04425 5530 – 8 ต่อ 22506