สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนสามารถ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานตามข้อ 3.2 ให้ครบถ้วนตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 น. – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 อาคาร สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี https://www.rd.go.th/region/10/udonthani/302.html ในหัวข้อ “ข่าวสารการรับสมัครงาน :