สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.npm.moph.go.th กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล หัวข้อแบบฟอร์ม เอกสารหมายเลข 12989 และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)