โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 21 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน
– กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันอังคาร วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
– สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โทร. 0-4253-2141-2 ต่อ 102
– ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 และดำเนินการสอบในวันที่ 1 ธันวาคม 2565
– โดยการสอบ ข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ (แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศรี โคตรบูรณ์ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่ 2 ธันวาคม 2565