โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 ตำแหน่ง หลายอัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ ชั้น 6 โทร 0-4351-8200 ต่อ 7659,7669 หรือเว็บไซต์ www.Reh.go.th หัวข้อข่าวประกาศรับสมัครงาน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2565 ในเวลาราชการ