โรงพยาบาลกุมภวาปี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 7 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ kumpawapihospital.go.th และสมัครได้ด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ชั้น 3 โรงพยาบาลกุมภวาปี ตั้งแต่วันที่ 1-12 เมษายน 2565 เปิดรับสมัคร เวลา 08.30 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ