สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 4 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 8 – 12 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่อย่างใด