ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ขอรับเอกสารใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย ถนนพนังชลประทาน ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 ระหว่าง วันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 08.30น. – 16.30น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)