โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

วันเวลาในการสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)