โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 ตำแหน่ง 126 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 6 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
*ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.00 น.)
**หมายเหตุ ผู้มาสมัครงานต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามสวมกางเกงยีนส์