เทศบาลนครนครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 5 อัตรา

ผู้มีความประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 50 บาท การรับสมัครเข้ารับ การเลือกสรรจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการเลือกสรรแล้ว