ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมลำโขง ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 13-17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ภาคเช้าเวลา 09.00 น. – 12.00 น. และ ภาคบ่ายเวลา 13.30 น. – 16.00น.) เว้น วันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 042-661087-8