โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถส่งใบสมัครพร้อมทั้งหลักฐานการโอนเงินได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.detudomhospital.org หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ = ข่าวรับสมัครงาน การรับสมัครลูกจ้าง ชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) โดยเปิดรับสมัครฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2565