โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 40 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 3 โรงพยาบาลมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึงวันที่ 18 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ