วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา

รับสมัคร วันที่ 28 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด