โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา

โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประเภท จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ยาม พี่เลี้ยงเด็กพิการ(ประจำห้องเรียน) แม่บ้านหอนอน และแม่บ้านอาคาร

1 ตำแหน่ง ยาม จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือน อัตรา 9,000 บาท

2 ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ(ประจำห้องเรียน) จำนวน 3 อัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือน อัตรา 9,000 บาท

3 ตำแหน่ง แม่บ้านหอนอน จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือน อัตรา 9,000 บาท

4 ตำแหน่ง แม่บ้านอาคาร จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือน อัตรา 9,000 บาท

  • ยาม อายุ 35 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
  • พี่เลี้ยงเด็กพิการ อายุ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
  • แม่บ้านหอนอน อายุ 35 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
  • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 70/23 ถนนมิตรภาพ ซอย 19 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
*ตั้งแต่วันที่ 15-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
*สอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารพิมาย หมายเลขโทรศัพท์ 0 4421 4983 ต่อ 13