โรงพยาบาลบรบือ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบรบือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 16 – 23 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 12.00-13.00 น. หยุดพักกลางวัน)