สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

1 ตำแหน่งพนักงานนิติกร 1 อัตรา
2 ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย ถนนศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 15-28 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ