วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

  1. พนักงานบริการ 1 อัตรา
  2. พนักงานรักษาความปลอดภัย 3 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานพัสดุและ อาคารสถานที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารอำนวยการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.bunu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 – 21 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-4229-5406