วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครครูอัตราจ้าง 9 อัตรา

  1. เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 3 อัตรา
  2. ช่างเทคนิค สถาปัตยกรรม 1 อัตรา
  3. ช่างก่อสร้าง 2 อัตรา
  4. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา
  5. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด