สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครยื่นสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น ที่อยู่ 177/47-48 หมู่ 17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 ตั้งแต่วันที่ 12-16 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ