มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 14 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 ช่วงเช้าเวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง ณ กองบริหารงานบุคคล ห้อง 205 ชั้น 2 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (กรุณาแต่งกายสุภาพ)