โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 5 อัตรา

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 โรงพยาบาลอุดรธานี โทร 042 – 243363 ต่อ 3500 – 2 ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.