โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก – อำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ