เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง รับสมัครพนักงานจ้าง 3 อัตรา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

  1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งตามประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอใบสมัครและยื่นเอกสารพร้อมใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)