สพป.หนองคาย เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 4 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรา
พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนบ้านปักหมู
พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มวิชาปฐมวัย ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนบ้านหาดสั่งหาดทรายทอง
พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มวิชาภาษาไทย ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนบ้านโพนแพง
พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  3.1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  3.2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  3.2.1. มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับครูผู้ช่วย
  3.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (ที่ยังไม่หมดอายุ ภายในวันรับสมัครวันสุดท้าย)
  3.3 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย
  3.4 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์เข้ารับการสรรหา ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ในวันที่ 14 – 22 กันยายน 2565 (เว้นวันหยุดราชการ)